BAZA WIEDZY

1. Czym są warunki dostawy?

Warunki dostawy określają zasady dostawy towarów pomiędzy sprzedającym a odbiorcą w handlu międzynarodowym. Najbardziej powszechnie wykorzystywanym standardem w tej kwestii są Międzynarodowe Reguły Handlu inaczej Incoterms.

2. Jakie towary określane są jako niebezpieczne?

Towary określane jako niebezpieczne to m.in. materiały wybuchowe, gazy palne, gazy niepalne, gazy trujące, ciecze zapalne, materiały stałe zapalne, materiały samozapalne, niebezpieczne w zetknięciu z wodą, utleniające, nadtlenki organiczne, trujące, zakaźne, radioaktywne, żrące, niebezpieczne.

3. Co oznaczają skróty DGR/ADR?

DGR (Dangerous Goods) są do materiały niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, natomiast ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych.

4. Co oznaczają skróty ETD/ETA?

ETD (Estimated Time of Departure) oznacza przypuszczalny czas wypłynięcia statku z portu, natomiast ETA (Estimated Time of Arrival) to przypuszczalny czas gotowości statku do wejścia do portu.

5. Czym jest towar o znaczeniu strategicznym?

Towar o znaczeniu strategicznym dotyczy najczęściej towarów, które mogą zostać wykorzystane w zarówno celach cywilnych, jak i wojskowych. Ich kontrola wynika z ustawodawstwa Unii Europejskiej. Towary o znaczeniu strategicznym to również uzbrojenie, których kontrola opiera się na krajowych aktach prawnych. Termin odnosi się również do materiałów niewybuchowych, które mogą być wykorzystane do stworzenia bomby jądrowej oraz innych ładunków wybuchowych.

6. Czym jest kod IMDG?

IMDG, czyli Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych to przewodnik określający zasady transportowania niebezpiecznych towarów drogą morską.

7. Ile palet mieści się w jednym konterze 20 i 40-stopowym?

Kontener 20-stopowy może pomieścić w poziomie 11 europalet (10 palet przemysłowych), natomiast kontener 40-stopowy może pomieścić 25 europalet (21 palet przemysłowych).

8. Czym jest konsolidacja przesyłek?

Konsolidacja przesyłek polega na łączeniu przesyłek od różnych dostawców w jeden ładunek.

9. Czym są przewozy drobnicowe?

Ładunki drobnicowe cechują się niską maską jednostkową. W ich przypadku należy szczególnie zadbać o odpowiednie warunki ich transportu wykorzystując m.in. specjalne butle, kratki, kartony, skrzynie itp.

10. Co oznacza skrót DMC?

DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita to masa pojazdu wraz z maksymalnym ładunkiem gotowego do rozpoczęcia jazdy. DMC określa kodeks drogowy.

11. Czym jest dopłata paliwowa?

Jest to ustalana co miesiąc dopłata do ceny przesyłki uwzględniająca wahania cen paliw stosowana przez większość firm kurierskich.

12. O czym należy pamiętać przy transporcie zwierząt żywych?

Zgodę na przewóz zwierząt żywych uzyskuje się od powiatowego lekarza weterynarii. Wymagania stawiane firmom przewożącym żywe zwierzęta to m.in. zapewnienie im bezpieczeństwa, ochrony przed warunkami meteorologicznymi, wykorzystanie urządzeń, które nie zagrażają zranieniem przy załadunku i rozładunku oraz zadbanie o odpowiednią czystość pojazdów.

13. Czym jest Incoterms?

Incoterms, czyli Międzynarodowe Reguły Handlu to ogólnoprzyjęty zbiór zasad handlu międzynarodowego. Określają koszty i odpowiedzialności z podziałem na nabywcę i sprzedawcę. Ostatnia nowelizacja Incoterms pochodzi z 1 stycznia 2011 roku.

14. O czym należy pamiętać przy odprawie celnej w imporcie?

Przy odprawie celnej należy pamiętać przede wszystkim o obowiązku dostarczenia odpowiednich dokumentów. Mowa tutaj o głównie o fakturze handlowej (nie pro formie). Trzeba również pamiętać o liście pakowej, która określa co dokładnie znajduje się w przesyłce. Wymagane jest również potwierdzenie zapłaty za towar. W przypadku produktów elektronicznych, należy dostarczyć certyfikat CE potwierdzający zgodność towaru z dyrektywami unijnymi. Niektóre rodzaje przesyłek wymagają przekazania Świadectwa pochodzenia lub innych licencji i pozwoleń.

15. Co powinno znajdować się na fakturze importowej?

Faktura importowa powinna zawierać:

  • numer faktury
  • datę wystawienia
  • nazwę i adres nadawcy oraz odbiorcy
  • opis znajdującego się w przesyłce towaru
  • jednostka miary ilości towaru
  • wartość jednostkową towaru oraz podsumowanie
  • symbol waluty
  • symbol warunków dostawcy z Incoterms
  • koszt transportu (w przypadku gdy nie ma osobnej faktury uwzględniającej ten koszt)
  • kraj pochodzenia towaru

16. Czym jest karnet ATA?

Karnet ATA to dokument celny, który umożliwia tymczasowy wywóz towarów w uzasadnionych celach na terenie 74 krajów zrzeszonych w ATA.

17. Co oznacza wyrażenie airport to airport?

Dostawca we własnym zakresie organizuje transport na lotnisko, spedytor zajmuje się obsługą przesyłki na lotnisku, natomiast odbiorca we własnym zakresie organizuje transport przesyłki z lotniska.

18. Co oznacza wyrażenie door to door?

Oznacza całkowitą obsługę spedycyjną, czyli spedytor odpowiada za odbiór przesyłki u dostawcy, transport drogą lotniczą i organizację transportu z lotniska bezpośrednio do odbiorcy.

19. Czym jest waga objętościowa?

Waga objętościowa, inaczej zwana gabarytową, dotyczy masy przestrzennej w oparciu o wymiary przesyłki.

20. Czym jest konosament?

Jest to niezwykle ważny dokument, który jest podstawą wydania ładunku posiadaczowi w porcie. Wystawiany przez przewoźnika lub jego pełnomocnika.

21. Czym jest SeaWayBill?

SeaWayBill to konosament ekspresowy, który nie musi być wydawany w formie papierowej. Wystawiany najczęściej odbiorcom, do których dostawcy mają pełne zaufanie.

22. Jaki jest czas transportu drogą morską?

W zależności od różnych czynników oraz lokalizacji czas transportu przesyłek drogą morską może wynieść od 30 do nawet 60 dni.

23. Jaki jest czas transportu drogą lotniczą?

W zależności od wielu czynników oraz lokalizacji czas transportu przesyłek drogą lotniczą może wynieść do 7 dni.

24. Jaki jest czas transportu drogą lądową?

W zależności od wielu czynników oraz lokalizacji czas transportu przesyłek drogą lądową może wynieść od 1 do nawet 30 dni.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

CARGO WWS Sp. z o. o. | Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, woj.mazowieckie | E-mail: biuro@c-wws.com | Tel: 221100996

EnglishBrazil