Transport kolejowy żywności

Jakiś czas temu przewoźnik PKP oznajmił, że grupa chce zwiększyć udział transportu kolejowego w przewozie żywności. Obejmuje to zarówno przewóz krajowy, jak i eksport towarów za granicę. Polskie wyroby cieszą się bardzo dobrą renomą poza granicami kraju, stąd duże zainteresowanie sąsiadów naszymi wyrobami. Co ciekawe, dziś obok kolei często stawia się m.in. rozwiązania intermodalne. Obejmują one przewóz towarów w jednej i tej samej jednostce ładunkowej, w trakcie którego używa się dwóch lub więcej środków transportu, bez jednoczesnego dokonywania przeładunku przy zmianie rodzaju środka przewozu.

Bezpieczny transport żywności - kolej

 W przypadku tego rodzaju ładunków, a szczególnie w przypadku żywności łatwo psującej się ogromną rolę gra czas przewozu. Niestety wydłużanie się czasu przewozu produktów spożywczych łatwo psujących się może prowadzić do generowania strat spowodowanych psuciem się lub zniszczenie przewożonego towaru.

Odpowiednie warunki

 Konieczne jest zapewnienie wyrobom odpowiedniej jakości, niezwykle ważnej zarówno dla bezpieczeństwa, jak i zdrowia ludzi. Stąd liczne regulacje, mające zapewnić stabilne warunki transportu żywności koleją, które spoczywają na przewoźniku, takie jak odpowiednia temperatura czy wilgotność. Z uwagi na konieczność zastosowania specjalnych warunków sanitarnych oraz określonej temperatury i wilgotności, tego rodzaju przewóz najczęściej ogranicza się do takich produktów spożywczych, jak ziemniaki czy zboża. Ponadto, w przypadku cystern stosowanych do przewozu płynów, produktów w formie proszków, granulatów itp. wymaga się, by były one oznakowane i stosowane wyłącznie do przewozu żywności.

Transport koleją żywności - zalety

 Wybór tego rodzaju dostawy niesie za sobą wiele korzyści. Jedną z najważniejszych zalet jest niższy koszt w porównaniu do przewozu samochodowego. Drugim, niezwykle ważnym aspektem jest ekologia. Jest to rodzaj transportu zaliczany do przyjaznych dla środowiska naturalnego, niepozostawiający po sobie wysokiego śladu węglowego. Ważna jest także duża ładowność pociągów oraz elastyczność w ilości przewożonych ładunków, a także możliwość przewozu różnego rodzaju wyrobów.

WWS Sp. z o.o Sp. k. | Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, woj.mazowieckie | E-mail: biuro@c-wws.com | Tel: 221100996
EnglishBrazil