Ubezpieczenia

Coraz większe możliwości technologiczne i brak barier handlowych sprawiają, że towary transportowane są nie tylko na rynku europejskim, ale także transkontynentalnym, w tym coraz częściej z Chin oraz innych państw azjatyckich. Wykorzystywane środki podczas różnych dróg transportu: lotniczego, morskiego czy samochodowego pozwalają na bezpieczne ich przewożenie, jednak zawsze, nawet z przyczyn niezależnych i losowych, istnieje ryzyko ich uszkodzenia. W takiej sytuacji odpowiednim zabezpieczeniem dla osoby zlecającej usługi, a także je realizującej są ubezpieczenia.

Zapewniana ochrona

Dostępne możliwości obejmują wszelkie rodzaje strat, na które potencjalnie może być narażony zleceniodawca usług, czyli chociażby uszkodzenie towaru, jego zagubienie czy brak dostarczenia w określonym terminie. Wszystkie te ewentualności, które mogą zaistnieć, neutralizowane są poprzez zastosowaną ochronę w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej spedytora.

Podjęliśmy takie działania pilnując własnego bezpieczeństwa, ale także naszych klientów, którzy są zabezpieczeni na możliwość pojawienia się nieprzewidzianych zdarzeń. W ramach usług spedycyjnych mamy za zadanie dostarczyć przekazane nam przez zleceniodawcę towary do wybranego miejsca. Wykupione ubezpieczenia będzie stanowiło gwarancję na każdym etapie realizowania tego procesu.

Ubezpieczenie mienia

Osobnym rodzajem ochrony przewożonych ładunków w trakcie usług spedycyjnych jest zabezpieczenie mienia. Jest to rodzaj ubezpieczenia, którego zakres działania obejmuje wszystkie możliwe sytuacje, na skutek których możliwe byłoby uszkodzenie mienia. Obejmuje ono różne rodzaje transportu, w tym drogowego, morskiego, ale również lotniczego.

Pozostałe formy

Oprócz podstawowego zakresu odpowiedzialności cywilnej, korzystamy również z innych rodzajów ochrony wykonywanej działalności. Należą do nich gwarancje celno-podatkowe, które są związane z realizowaniem zleceń obejmujących obsługę celną przez nasze przedsiębiorstwo. Do tego rodzaju ubezpieczeń należą chociażby gwarancje akcyzowe, zapłaty długu celnego czy wspólnej procedury tranzytowej.

Dzięki skorzystaniu z wymienionych opcji, możliwe jest pełne zabezpieczenie interesów podmiotów, które prowadzą obrót towarów na rynku krajowym, ale także zagranicznym. Rozwiązują one problemy finansowe na wypadek pominięcia jakiejkolwiek koniecznej do uiszczenia opłaty.

Wszechstronne rodzaje ubezpieczenia pozwalają zwiększyć jakość, a jednocześnie pewność prowadzonych usług. Dają one bezpieczeństwo wykonywanych działań spedycyjnych i wszechstronnie chronią interesy współpracujących z nami Klientów.

WWS Sp. z o.o Sp. k. | Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, woj.mazowieckie | E-mail: biuro@c-wws.com | Tel: 221100996
EnglishBrazil