POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW – Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) WWS Sp. z o. o. Sp. k. przekazuje poniżej informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest WWS Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ksawerów 3. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

CEL i PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTYWANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe WWS Sp. z o.o. Sp k. będzie wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej, jakości usług spedycyjnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO); wystawiania i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO)

OKRES WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody

PRAWA KONTRAHENTA

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom w tym:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. naszym agentom oraz dostawcom usług powiązanych z realizacją Państwa zlecenia.
  Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W sprawie ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej: biuro@c-wws.com

CARGO WWS Sp. z o. o. | Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, woj.mazowieckie | E-mail: biuro@c-wws.com | Tel: 221100996
EnglishBrazil