Transport materiałów niebezpiecznych koleją

Przewóz ładunków, które mogą stwarzać znaczące ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego bywa szczególnie trudny. Aktualnie, takie przedmioty bądź substancje bardzo często przewożone są koleją. Dowiedz się więcej na ten temat.

Transport kolejowy - charakterystyka

 Jest to gałąź transportu lądowego, która polega na przemieszczaniu ładunków oraz ludzi za pomocą lokomotyw i wagonów. Do największych zalet przewozu dóbr pociągiem należy duża dostępność (duża infrastruktura kolejowa w całej Europie), duża ładowność wagonów, stabilny, bezpieczny współczynnik awaryjności oraz możliwość przewożenia każdego rodzaju ładunków. Dużą zaletą jest także cena, którą należy zapłacić za transport kolejowy. Cena za kilometr nie jest wygórowana, szczególnie jeśli fracht jest duży, a ładunek musi pokonać duże odległości.

Materiały niebezpieczne – co to?

 Według RID (regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych), są to materiały i przedmioty, które ze względu na właściwości fizyczne, biologiczne lub chemiczne stwarzają potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi w czasie transportu lub w przypadku zaistnienia wydarzenia, które mogłoby powodować śmierć, zagrożenie zdrowia, zniszczenie środowiska naturalnego lub dóbr materialnych. W Polsce około 90% tych ładunków to ropa i produkty ropopochodne (oleje napędowe, benzyny), gazy techniczne (propan-butan) oraz kwas siarkowy. Istnieje również klasyfikacja wyżej wymienionych, która określana jest na podstawie dominującego zagrożenia, które stwarzane jest przez dany materiał. O bezpieczeństwo przewożonych artykułów dbają profesjonalni doradcy ds. bezpieczeństwa.

Przewóz towarów niebezpiecznych koleją

Polska ma restrykcyjne przepisy, oparte na wymogach międzynarodowych, które regulują bezpieczeństwo tych przewozów. Przewozy towarów niebezpiecznych koleją wykonywane są zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z przepisami takimi, jak RID oraz załącznik 2 do SMGS – (przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej). Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-systemy/przewoz-towarow-niebez/11849,Przewoz-koleja-towarow-niebezpiecznych.html

WWS Sp. z o.o Sp. k. | Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, woj.mazowieckie | E-mail: biuro@c-wws.com | Tel: 221100996
EnglishBrazil