Terminologia transportowa, którą warto znać

Branża transportowa zrzesza tysiące przedsiębiorców. Przez lata powstał nawet specyficzny żargon, który jest zrozumiały jedynie dla osób z tego środowiska. Nie jest łatwo z początku zrozumieć używaną w tym sektorze terminologię. Dlatego przygotowaliśmy mini-słowniczek, który z pewnością wiele wyjaśni osobom, które stykają się z tym słownictwem po raz pierwszy.

Terminologia związana z ładunkiem

 • Bordero – dokument zawierający listę przewożonych towarów w transporcie samochodowym i kolejowym. Występuje jedynie przy transporcie przesyłek zbiorowych. Na jego podstawie dokonuje się sortowania przesyłek u spedytora końcowego.
 • Cargo – inna nazwa ładunku, podobnie jak fracht.
 • CFS – punkt zbiorczy towarów drobnicowych.
 • Drobnica – przesyłki niewielkich rozmiarów, które mogą wymagać użycia dodatkowych opakowań. Są przeliczalne.
 • Europaleta – najpopularniejszy typ palety o standaryzowanych wymiarach, która może wytrzymać obciążenie nawet do 1,5 tony.
 • FCL – transport całego kontenera dla jednego odbiorcy, który jest dokonywany transportem morskim.
 • FTL (ang. full truck load) – pojedynczy ładunek, który zajmuje cały pojazd i całkowicie go obciąża. W polskiej terminologii nazywany jest ładunkiem kompletnym. To jeden z najchętniej przewożonych rodzajów ładunku – charakteryzuje się krótkim czasem załadunku i rozładunku oraz niewielką liczbą dokumentacji.
 • ITU (ang. intermodal transport unit) – kontener, nadwozie, naczepa lub inna jednostka transportu intermodalnego.
 • LTL (ang. less than truckload) – to ładunek częściowy, który nie zajmuje całego pojazdu i jest lżejszy od dopuszczalnej całkowitej masy przewozu.
 • Pusty przebieg – przejazd pojazdu bez ładunku.

Terminologia związana z umowami transportowymi

 • ADR – to międzynarodowa umowa dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych. Znajdziemy w niej ogólne przepisy dotyczące zabezpieczenia ładunku, oznaczeń czy uprawnień kierowcy. Umowa powstała w 1957 roku w Genewie.
 • ATP – umowa międzynarodowa dotycząca przewozu towarów łatwo psujących się – żywności, zarówno świeżej, jak i głęboko mrożonej. Powstała w 1970 roku w Genewie.
 • Bilateralna umowa transportowa – umowa zawierana między dwoma państwami, która reguluje dostęp do rynku międzynarodowych przewozów towarów.
 • Dokument konsygnacyjny – inaczej list przewozowy, to dokument potwierdzający nadanie ładunku. Towarzyszy przesyłce od nadania do odbioru.
 • INTRASTAT – system informatyczny, zbierający informacje o obrocie towarów na terenie UE.
 • Konsoment – list przewozowy odnoszący się do transportu morskiego.
 • TIR – międzynarodowa konwencja celna, która reguluje transport za pomocą samochodów ciężarowych. Są one oznaczone tabliczkami z tym skrótem.

 

Terminologia związana z kosztami przewozu

 • BAF – dodatkowa cena, która jest doliczana do ceny frachtu, która równoważy wahanie cen paliwa. Jest wyliczana indywidualnie przez firmy spedycyjne.
 • CAF – dodatek do ceny frachtu, który niweluje wahanie kursów walut. Jest wyliczany indywidualnie przez przedsiębiorstwo.
 • Franco – współpraca polegająca na ponoszeniu kosztów transportu przez nadawcę ładunku, a nie odbiorcę.
 • OCP – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Nie jest obowiązkowe.
 • THC – opłaty związane z transportem morskim. Są związane z przeładunkiem czy rozładunkiem kontenerów w porcie.

To oczywiście jedynie kilka najważniejszych pojęć i skrótów, które trzeba znać, obracając się w branży transportowej. Jest ich niestety znacznie więcej, a ich znajomość przyjdzie z czasem i wraz z doświadczeniem.

EnglishBrazil