Dokumenty koniecznie podczas transportu do Francji

Przygotowanie transportu samochodowego do pracy na terytorium Francji wymaga skompletowania odpowiedniej dokumentacji. Jej brak lub nienależyte przygotowanie może narazić przedsiębiorcę na poważne konsekwencje, w tym dotkliwe kary finansowe i zatrzymanie samochodu.

Dokumenty, które musi mieć przy sobie kierowca

Wyjeżdżając na zlecenie do Francji, każdy kierowca musi posiadać przy sobie:

  • prawo jazdy,
  • kartę kierowcy,
  • zaświadczenie o wymaganych kwalifikacjach oraz ukończeniu szkolenia okresowego,
  • potwierdzenie przejścia badań psychologicznych i lekarskich.

Oczywiście kierowca musi posiadać do wglądu dokumentu związane z pojazdem i samym transportem. Musi więc mieć OC, dowód rejestracyjny, świadectwo dopuszczenia pojazdu do ruchu, certyfikat EURO i jeśli przewozi żywe zwierzęta, również zezwolenie na te czynności.

Niekiedy warto mieć przy sobie kwit wagowy, fakturę VAT oraz WZ towaru.

Wymagane dokumenty administracyjne

Aby rozpocząć transport przez terytorium Francji, spedytor powinien powiadać licencję wspólnotową na międzynarodowe usługi przewozowe towarów i osób. Pozwolenie to wydawane jest przez Ministerstwo Infrastruktury i dotoczy zasad współpracy między państwami Unii Europejskiej, relacji dwustronnych i tranzytu przez terytoria państw.

Przedsiębiorca corocznie powinien wystąpić też o zezwolenie na wielostronny kontyngent pomiędzy krajami CEMT. Składając dokumenty umożliwiające mu realizację zadań na terenie państw członkowskich CEMT, powinien przygotować certyfikaty potwierdzające przystosowanie pojazdów do norm emisji spalin oraz certyfikaty bezpieczeństwa dla ciągnika i wykorzystywanych naczep. Co najważniejsze, zezwolenie transportowe CEMT nie dotyczą kabotażu.

Jeśli przedsiębiorca zamierza przewozić towary gabarytowe, powinien posiadać zezwolenie wydane przez właściwą prefekturę Dyrekcji Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego przy francuskim Ministerstwie Transportu. Warto jednak wiedzieć, że przy występowaniu o to pozwolenie, trzeba dokładnie określić wymiary transportowanego gabarytu oraz wyznaczyć szczegółową trasę jego przewozu. W innym przypadku i gdy kontrola wykaże niejasności i przekroczenia, spedytor zostanie ukarany dotkliwym mandatem. W nadzwyczajnych okolicznościach pojazd może zostać również zatrzymany.

Wymagane dokumenty transportowe

Dokumentem uprawniającym do transportu zarobkowego do Francji są też oczywiście listy przewozowe, zawsze wydawane w trzech, oryginalnych egzemplarzach, które powinny być sporządzane przez nadawcę lub spedytora.

Każdy kierowca musi też mieć przy sobie wydruki karty kierowcy i wykresówki tachografu za dzień bieżącej pracy oraz 28 poprzednich dni, w których wykonywał swoje usługi. Jest bowiem szczególnie ważne, aby kierowca pracował zgodnie z przepisami dotyczącymi czasu pracy, ponieważ za uchybienia i przekroczenia może być on ukarany mandatem.  Kontrolerzy mogą również wyłączyć pojazd z ruchu.

W pojeździe przewożącym towar przez Francję muszą być też dokumenty potwierdzające zatrudnienie kierowcy. We Francji, w 2017 r. zaczął bowiem obowiązywać dekret w sprawie transmisji cyfrowej zgłoszeń i zaświadczeń o delegowaniu pracowników oraz o sposobie przetwarzania ich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie przewoźnika do rejestru internetowego nie zwalnia go od posiadania papierowej wersji dokumentu w swojej kabinie.

Poza tym kierowcy podlegają ściśle przepisom Loi Marcon z 2016 r., które nałożyły na przewoźników między innymi przymus zrównoważenia zarobków kierowców z poziomem francuskim, niezależnym od warunków współpracy na terenie kraju wyjściowego. Jeśli więc kierowca jest samozatrudniony, powinien potwierdzić to wyciągiem dokumentów z CEIDG, umową współpracy z firmą, od której przyjął zlecenie lub licencją transportową. Kierowcy delegowaniu powinni okazać umowę z pracodawcą.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Zanim rozpocznie się jakikolwiek transport na terytorium Francji, warto zgłosić się do Ministerstwa Infrastruktury i w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego uzyskać szczegółowe informacje o wymaganiach stawianych przedsiębiorcom. We Francji kierowcy mogą być bowiem kontrolowani aż przez cztery różne służby i zawsze muszą mieć wszystkie dokumenty do wglądu ITT, Żandarmerii, IP oraz Policji. Ważne jest przy tym, aby dokumenty były przetłumaczone na j. francuski.

EnglishBrazil