Co musi zawierać zlecenie transportowe?

Z ekonomicznego punktu widzenia, transport to usługi odpłatnego przewozu ładunków oraz ludzi w ramach ekspedycji towarowej lub pasażerskiej, która z kolei podzielona jest na dystrybucję wodną, powietrzną i lądowa, gdzie komunikacja lądowa obejmuje usługi w zakresie transportu drogowego oraz kolejowego.

Niezależnie jednak, jaki rodzaj transportu podlega zleceniu, ważne jest odpowiednie zawarcie umowy pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Usankcjonowaniem wszystkich wytycznych jest zlecenie transportowe.

 

Czym jest zlecenie transportowe?

Zlecenie transportowe jest wiążącym dokumentem, zawartym pomiędzy dwoma podmiotami. Określa się w nim przede wszystkim termin przewozu ładunku, przypuszczalną trasę transportu oraz adekwatną cenę realizacji zadania. Na podstawie zlecenia transportowego zawierana jest następnie umowa przewozowa.

Co najważniejsze, wszystkie ustalenia muszą mieć formę pisemną, a każdą obopólnie przyjętą zmianę pierwotnej umowy należy dołączyć do dokumentu w formie aneksu.

 

Jakie są formy zawarcia zlecenia transportowego?

Zlecenie transportowe można zawierać bezpośrednio między klientem a przewoźnikiem lub między spedytorem a przewoźnikiem. Jeśli klient zleca przewoźnikowi określony transport, musi samodzielnie zorganizować cały proces logistyczny. Przewoźnik odpowiedzialny jest jedynie za dostarczenie towaru do określonego celu.

Z kolei, jeśli umowa zawierana jest między spedytorem a przewoźnikiem, to na firmie spedycyjnej ciąży konieczność organizacji przewozu ładunku. Może on wówczas skorzystać z własnej floty przewozowej lub, w ramach organizacji transportu, przewóz zlecić firmie zewnętrznej.

 

Co powinno zawierać zlecenie transportowe?

Zlecenie transportowe powinno być napisane precyzyjnie i zrozumiale. Dokument musi zawierać:

 • wyszczególnioną nazwę dokumentu, czyli “zlecenie transportowe”
 • rodzaj zlecanej usługi
 • datę i numer zlecenia
 • szczegółowe dane obu stron umowy
 • wyszczególnione dane osoby kontaktowej, oraz dane i numer telefonu kierowcy
 • rodzaj i wagę ładunku
 • rodzaj auta wykorzystanego do transportu towaru, oraz numery jego tablic rejestracyjnych
 • dokładne daty załadunku transportowanego towaru oraz jego rozładunku
 • dokładny adres załadunku i rozładunku przedmiotu umowy
 • stawkę, formę oraz termin płatności
 • wszelkie wytyczne dotyczące realizacji transportu
 • podstawy prawne umowy tj. Konwencję CMR oraz ustawę Prawa Przewozowego
 • obowiązki obu stron umowy

Szczególnie przy przesyłkach specjalnych, warto w umowie zawszeć również instrukcję załadunku i rozładunku towaru, ustalenie przekazania informacji o kolejnych etapach przewozu czy wielkość not obciążeniowych ze szczegółowo wypunktowanymi zdarzeniami.

Jeśli obie strony potwierdzą zgodność co do treści umowy, dokument zyskuje moc wiążącą i jednoznacznie staje się umową. W tym momencie obie strony stają się prawnie zobowiązane do realizacji przedmioty zlecenia.

EnglishBrazil