Czy warto kupić ubezpieczenie transportu?

Usługi transportowe są obarczone dość dużym ryzykiem niedotrzymania warunków umowy z przyczyn nie zawsze zależnych od przewoźnika. Trudne warunki atmosferyczne, wypadki drogowe czy nierzetelność pracowników sprawia, że właściciele towarów wolą umieszczać zapisy chroniące ich interesy i zapewniające im stosowne odszkodowanie w przypadku uszkodzenia transportu lub niedostarczenia go na czas.

 

Ubezpieczenie towaru – rodzaje

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ubezpieczenia transportu. Najczęściej spotykane jest ubezpieczenie:

  • odpowiedzialności cywilnej przewoźnika,
  • mienia i samych towarów (cargo),
  • dla pracowników.

Każdy z tych produktów powinien być obowiązkowo wykupiony w firmie transportowej. Dzięki temu przewoźnik uniknie dość sporych kar finansowych w przypadku jakichkolwiek problemów czy wypadków.

 

Ubezpieczenie OC przewoźnika – czy warto?

Ubezpieczenie OCP chroni przewoźnika przed koniecznością zapłaty odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu. Mamy tu do czynienia z takimi sytuacjami jak:

  • kradzież,
  • uszkodzenie lub całkowite zniszczenie towaru,
  • opóźnienie dostawy lub jej niewykonanie.

Dobre ubezpieczenie powinno chronić od największej liczby zdarzeń, w tym także tych spowodowanych winą umyślną, przez podwykonawców czy spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów drogowych. Pamiętajmy, że nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie wypadki, które mogą nas spotkać. W transporcie drogowym zdarzają się one nad wyraz często. Kary umowne opiewają nie tylko na zwrot kosztów transportu, ale także na poniesione straty związane z niedostarczeniem towaru na czas. W zależności od umowy mogą sięgnąć nawet milionów złotych, co oznaczałoby koniec dla niemal każdego przewoźnika.

 

Ubezpieczenie cargo, czyli zawsze należy chronić przewożony towar

Ubezpieczenie mienia chroni przewożony towar, niezależnie od zachowania przewoźnika. To podstawowa różnica między tym produktem a polisą OCP. W przypadku uszkodzenia czy zniszczenia towaru, możemy domagać się wypłaty odszkodowania z polisy transportowej. W podstawowym zakresie polisa zabezpiecza przed zdarzeniami losowymi (pożar, powódź, rabunek, wypadek drogowy). Ubezpieczenie działa od momentu nadania przesyłki do chwili jej dostarczenia. W wielu przypadkach jest to także proces załadunku i rozładunku. Przed zakupem produktu koniecznie musimy jednak sprawdzić wszystkie wyłączenia od odpowiedzialności, o których mówi OWU.

 

Czy warto ubezpieczać pracowników?

Branża transportowa jest dość ryzykowna także dla pracowników. Wystarczy jeden, niefortunny wypadek, by kierowca doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. By uniknąć ewentualnych roszczeń ze strony pracowników czy rodziny, konieczne jest wykupienie OC pracodawcy, które w razie potrzeby pokryje odszkodowanie z tytułu:

  • śmierci pracownika,
  • długotrwałego leczenia,
  • czasowej lub trwałej niezdolności do pracy,
  • dodatkowych świadczeń w stosunku do dzieci i małżonka.

Choć takie sytuacje zdarzają się o wiele rzadziej niż uszkodzenie towaru, to warto zabezpieczyć się przed ich następstwami.

 

Wykupienie ubezpieczenia w branży transportowej jest konieczne, jeśli chcemy spokojnie i bezpiecznie prowadzić biznes. Nie warto też wybierać najtańszego produktu, co jest często praktykowane przez mniejsze firmy transportowe. Zawsze zwracajmy uwagę na wyłączenia odpowiedzialności oraz sumę ubezpieczenia – to one gwarantują nam pełną ochronę, niezależnie od okoliczności.

EnglishBrazil