Czym jest Agencja Celna?

Polskie firmy coraz bardziej otwierają się na zagranicznych partnerów biznesowych. Wielokrotnie ich działania wiążą się więc z koniecznością importu lub eksportu towarów, z wykorzystaniem dróg lądowych, morskich lub powietrznych. Szczególnie jeśli biznesy prowadzone są z kontrahentami spoza Unii Europejskiej, działaniom tym towarzyszą odpowiednie procedury i odprawy celne. W takich przypadkach niezwykle pomocna okazuje się Agencja Celna.

Co to jest Agencja Celna?

Agencja Celna nie jest Urzędem Celnym. To raczej jednostka, która pośredniczy między przedsiębiorcą a Urzędem Celnym. Działając zgodnie z procedurami Kodeksu Celnego w zakresie regulowania opłat celnych, odpraw i czynności związanych z przemieszczaniem się towarów, Agencja Celna przede wszystkim ułatwia, przyspiesza i niejednokrotnie upraszcza wymagane procedury odpraw celnych.

Zadania Agencji Celnej

Ponieważ Agenci Celni mają doświadczenie, dysponują najbardziej aktualnymi informacjami oraz pracują w oparciu o wyznaczone procedury i z użyciem specjalistycznego oprogramowania, ich praca może przynieść przedsiębiorcy wymierne korzyści.

Oprócz wspomnianego zautomatyzowania działań, Agencja Celna może zająć się więc również takimi zagadnieniami, jak:

  • zgłaszanie do odprawy celnej wwożonych na terytorium kraju towarów
  • udział we wszystkich czynnościach kontroli celnej Urzędu Celnego
  • sporządzanie wniosków i odwołań do działań kontrolnych
  • stosowanie procedur uproszczonych, zgodnych z obowiązującymi normatywami i Kodeksem Celnym
  • rozliczanie procedur związanych z importem bądź eksportem towarów
  • legalizacja świadectw pochodzenia towarów, szczególnie w przypadku transportów podlegających specyficznym restrykcjom (rośliny, zwierzęta)
  • sporządzanie zgłoszeń INTRASTAT
  • logistyka przeładunków, magazynowania

Ponadto Agencja Celna może udostępnić lub nadzorować wskazany magazyn czasowego składowania. W miejscu tym przechowywane są do 20 dni towary, które mają np. niepełną lub niezgodną dokumentację i nie mogą przejść przez odprawę celną.

Czy warto korzystać z Agencji Celnej?

Oczywiście każda firma może samodzielnie przygotować transport do odprawy celnej. Niemniej jednak, Agencja Celna, pracując zgodnie z art. 5 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, znacznie odciąża firmę w działaniach, które niejednokrotnie wiążą się z zawiłymi formalnościami. Agencja Celna pozwala zatem przede wszystkim zaoszczędzić cenny czas przedsiębiorcy.

EnglishBrazil