Czym jest EKAER?

EKAER jest skrótem określającym Elektroniczny System Kontroli Przemieszczania Towarów po Drogach Publicznych, który wprowadzono 1 stycznia 2015 r. na Węgrzech. System ten nakłada obowiązek raportowania wszystkich przewozów na terenie kraju, zarówno w stosunku do nabywców, jak i odbiorców.

Co jest celem wprowadzenia EKAER?

Rząd węgierski, wprowadzając EKAER, chciał przede wszystkim wzmocnić pozycję podmiotów działających zgodnie z normami prawnymi i uszczelnić system podatkowy, zapewniając przejrzystość obrotu towarami.

Jego zadaniem było wyeliminowanie wszelkich nadużyć w handlu i usługach transportowych. EKAER miał też przyczynić się do ukrócenie procederu uchylenia się od obowiązków podatkowych, głównie w tych dwóch gałęziach. Ponadto, dzięki kontrolowaniu drogi przewozu przesyłek, miało się znacznie zwiększyć bezpieczeństwo prowadzonych działań.

 

Kto powinien zgłaszać dane do systemu EKAER?

Obowiązek zgłoszenia się po numer EKAER do Urzędu Skarbowego Węgier ma:

 • Podmiot zamawiający lub importujący, który ma siedzibę na Węgrzech
 • Podmiot wysyłający lub eksportujący, którego siedziba jest na Węgrzech
 • Odbiorca towaru, jeśli usługa dotyczy przewozów krajowych

Ponadto zgłoszenia może dokonać każdy przewoźnik, który wykonuje usługi transportowe pojazdem o ładowności powyżej 3,5 t. Jeśli przewoźnik transportuje artykuły spożywcze i paczki o wadze powyżej 200 kg, które są droższe niż 250 000 KUF, wówczas musi zgłaszać usługę nawet wówczas, gdy do transportu używa lżejszego niż 3,5 t pojazdu. Poza tym każdorazowo trzeba zgłaszać przewóz towarów, jeśli są to transporty wysokiego ryzyka.

Każda usługa transportowa może rozpocząć się dopiero po wystąpieniu o nadanie numeru EKAER i jego otrzymaniu. Co najważniejsze, ważność nadanego numeru nie przekracza 15 dni. Jeśli przewoźnik nie zdąży w tym czasie wykonać usługi i zaniecha zgłoszenia tego faktu, mogą zostać na niego nałożone wysokie kary finansowe.

Warto również wiedzieć, że jeśli przewoźnik realizuje zamówienie ładunków skonsolidowanych, wówczas każdy odbiorca musi posiadać własny numer EKAER.

 

Gdzie można uzyskać numer EKAER?

Każdorazowo numer EKAER można uzyskać w Krajowej Administracji Skarbowej i Celnej Węgier (NTCA), po dokonaniu zgłoszenia na stronie internetowej. Numer generowany jest automatycznie, a jego otrzymanie nakłada na podatnika obowiązek dokładnego raportowania zgłaszanego przewozu.

 

Jakie dane powinno zawierać zgłoszenie?

W celu otrzymania numeru EKAER, zgłaszający, w systemie elektronicznym, powinien przesłać podstawowe informacje o przesyłce, którą chce transportować. Są to:

 • Dane wysyłającego oraz jego numer VAT
 • Adres załadunku towaru
 • Dane odbiorcy i jego numer VAT
 • Adres dostawy towarów
 • Numer taryfy celnej
 • Przy wewnątrzunijnych transportach towarów numer telefonu i adres e-mail osoby raportującej
 • Opis, wagę oraz kody przewożonych towarów
 • Powód transportu towarów
 • Wartość towarów netto, cenę zakupu bądź koszty wytworzenia produktu – szczególnie przy towarach o wysokim stopniu ryzyka
 • Numer rejestracyjny środka transportu i jego naczepy
 • Wszystkie daty załadunku, przejazdu transportowego oraz wyładunku w punktach przeładunkowych i punkcie ostatecznego przyjęcia przesyłki

Zawsze warto zapoznać się z wytycznymi EKAER

Ponieważ ustawy i umowy dotyczące systemu EKAER mogą ulec zmianom, warto każdorazowo sprawdzić ważność przepisów.

1 stycznia 2018 r. wprowadzono w życie, chociażby przepisy CLI 2017, CL 2017, roczną CLII 2017 oraz ustawę nr 465/2017. Zmieniono również dekret o funkcjonowaniu Elektronicznego Systemu Handlu Towarami.

EnglishBrazil