Czym jest konsolidacja ładunków/przesyłek?

Szczególnie przy ładunkach drobnicowych, niezwykle ważna jest standaryzacja jednostek transportowych i przewóz towarów pełnowymiarowych, najczęściej kontenerowych. Dlatego, dla ułatwienia logistyki obsługi przesyłek, firmy przewozowe wykorzystują konsolidację ładunków.

 

Konsolidacja ładunków umożliwia efektywny transport drobnic

Jeśli firma spedycyjna współpracuje z dużą jednostką handlową lub produkcyjną, jej przesyłki zazwyczaj pakowane są w pełnowymiarowe ładunki. Prężny rozwój drobnego handlu sprawia jednak, że coraz większy odsetek przesyłek to paczki drobnicowe, o niedużych wymiarach, niewielkiej wadze i różnych kształtach. Jednostkowa obsługa takich transportów nie jest więc efektywna i ekonomiczna.

Dlatego transport drobnicowy łączy się w magazynach przeładunkowych w większe przesyłki konsolidacyjne. Kontenery z maksymalnie wykorzystaną powierzchnią załadunkową przewożone są następnie do magazynu docelowego, gdzie następuje dekonsolidacja i przygotowanie przesyłek do przekazania dla odbiorców końcowych.

Działania te zdają egzamin w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym, morskim, a także wykorzystywane są przy dostawach drogą wodną, śródlądową. Mimo specyficznego charakteru techniki, technologii, organizacji i ekonomii każdej z gałęzi, konsolidacja zawsze daje bowiem wymierne korzyści zarówno dla nadawcy, przewoźnika, jak i samego odbiorcy.

 

Konsolidacja przesyłek jest ekonomiczna

Ponieważ wciąż odnotowuje się rosnącą popularność wysyłki towarów drobnicowych, nieustannie dąży się przede wszystkim do poprawienia jej opłacalności. Z tego powodu duże firmy transportowe, które przede wszystkim dysponują odpowiednio rozwiniętym systemem logistycznym oraz obsługują znaczny odsetek transakcji, wprowadziły usługę łączenia mniejszych ładunków (LCL) w jeden, pełnowymiarowy (FCL). Jest to nie tylko bardziej opłacalne dla samych kupujących, ale przede wszystkim ułatwia działanie mniejszym eksporterom.

Dostawcy wykorzystują tu bowiem lepszą organizację i zwiększoną efektywność przewozów łączonych, dzięki czemu nie muszą aż tak mocno kalkulować ceny przesyłek indywidualnych i niewielkich. Przesyłka pełnokontenerowa podlega bowiem jednemu zleceniu spedycyjnemu, a co za tym idzie, przechodzi jedną odprawę celną, podczas której nałożona jest jedna opłata.

 

Buyers Control jako rodzaj konsolidacji

Przez największych spedytorów i operatorów logistycznych oferowana jest też forma konsolidacji towarów nazywana Buyers Control. To z kolei łączenie przesyłek drobnicowych pochodzących od wielu dostawców działających w obrębie lokalizacji, których towary przeznaczone są dla jednego odbiorcy.

 

EnglishBrazil