Czym jest ubezpieczenie OCP?

Obecnie firmy ubezpieczeniowe oferują polisy zabezpieczające praktycznie przed każdym zdarzeniem, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W dzisiejszych czasach, choć ubezpieczenia dodatkowe nie są obowiązkowymi, stały się jednak standardem dobrze prosperujących firm. Polisy gwarantują bowiem ochronę finansową, chociażby przed następstwami wypadków losowych.

Pamiętać przy tym należy, że każda polisa OCP jest inna i wymaga negocjacji oraz dostosowania do potrzeb danej firmy transportowej.

 

Co to jest ubezpieczenie OCP?

Ubezpieczenie OCP jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem zawodowych przewoźników, czerpiących dochody z transportu drogowego. To szczególny rodzaj polisy, zabezpieczający firmę transportową przed odpowiedzialnością za szkody na powierzonym jej towarze, które wynikną z przyczyn losowych, nieprzewidzianych, naruszających chociażby ustalenia wynikające z umowy i zlecenia transportowego.

OCP jest więc ubezpieczeniem, które w znaczący sposób zabezpiecza przewoźnika przed skutkami nienależytego wypełnienia umowy. Dotoczy to przede wszystkim kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towaru oraz opóźnienia w dostawie.

OCP zabezpiecza jednak również interesy zleceniodawców transportu. Dzięki polisie OCP klient ma bowiem pewność, że cokolwiek stanie się nieprzewidzianego z jego towarem, nie poniesie on straty finansowej. Towarzystwo ubezpieczeniowe przewoźnika, zgodnie z założeniami OCP i w oparciu o listę wyłączeń odpowiedzialności, pokryje stratę.

 

Ile kosztuje OCP?

Każda polisa ma rozbieżności cenowe. Wysokość składek towarzystwa ubezpieczeniowe określają bowiem indywidualnie i na podstawie wybranego zakresu ubezpieczenia.

Kwota OCP jest często określana na podstawie rocznego obrotu netto za usługi transportowe. Im więc przewoźnik wykonuje więcej zleceń, tym jego ubezpieczenie jest kosztowniejsze, ale jednocześnie rośnie też maksymalna kwota odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.

Cena ubezpieczenia zawodowego przewoźnika jest też uzależniona od tonażu samochodu, którym ten najczęściej operuje. Ubezpieczenie do 3,5 t. masy pojazdu jest bowiem niższe, niż większych aut dostawczych.

Poza tym na cenę OCP wpływa również rodzaj przewożonych towarów. W głównych kategoriach umowy znajdują się wyroby tytoniowe i alkoholowe, sprzęt AGD i elektroniczny, materiały niebezpieczne, samochody oraz towary nietrwałe. W przypadku, jeśli firma transportowa oferuje również przewóz innych towarów, warto zwrócić uwagę na rozszerzenie klauzuli dodatkowej.

 

OCP z franszyzą redukcyjną

Dla zmniejszenia kosztów, niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują przewoźnikom OCP z udziałem własnym w odszkodowaniu. OCP jest wówczas dla firmy transportowej realnie niższe, ale przewoźnik musi pokryć część zobowiązania z własnej kieszeni.

Niezależnie od rodzaju podpisanej polisy należy jednak pamiętać, aby suma gwarantowana wartości ubezpieczenia była zawsze równa lub wyższa wartości przewożonych towarów.

EnglishBrazil