Jak ubezpieczyć ładunek?

Branża transportowa rozwija się bardzo szybko. Firmy przewozowe oferują więc coraz to nowsze rozwiązania logistyczne dla dużych kontrahentów i drobnych przedsiębiorców. W związku z tym muszą też liczyć się z koniecznością finansowego zabezpieczenia swoich działań.

 

OC może nie zabezpieczyć wszystkich roszczeń

Każda firma ma oczywiście wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. O ile jednak OC spedytora zabezpiecza jego interesy, o tyle właściciel ładunku nie zawsze uzyska z tego ubezpieczenia pełną wartość towaru, który został zniszczony lub skradziony. Istnieje bowiem wiele sytuacji, w których przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę ładunku lub jego odpowiedzialność jest ograniczona. Wówczas roszczenia finansowe zleceniodawcy mogą być przez ubezpieczyciela nieuwzględnione lub zaspokojone po części. Ponadto samo dochodzenie zwrotu straty, może być długie i zawiłe.

W taki przypadku jedynie polisa Cargo jest w stanie satysfakcjonująco zabezpieczyć przewożony ładunek.

 

Czym jest ubezpieczenie Cargo?

Choć ubezpieczenie Cargo nie ochroni spedytora i firmy zlecającej przewóz towarów przed nieprzewidzianymi zdarzeniami drogowymi, to jednak z pewnością zrekompensuje ewentualne straty finansowe. Ubezpieczenie Cargo jest bowiem ubezpieczeniem ładunków w transporcie samochodowym, kolejowym, morskim i lotniczym, w przewozach krajowych i międzynarodowych. Co najważniejsze, ubezpieczenie Cargo może dotyczyć zarówno towarów przewożonych samodzielnie – środkami własnymi i wypożyczonymi, jak również przesyłek transportowanych przy wykorzystaniu firm spedycyjnych.

Warto jednak wiedzieć, że choć ubezpieczenie Cargo obejmuje surowce, półprodukty i gotowe towary, podczas czynności załadunkowych, przeładunkowych i transportowych, nie podlegają mu dokumenty, pieniądze, żywe zwierzęta, dzieła sztuki, bagaże osobiste.

Odszkodowanie nie zostanie również przyznane, jeśli szkody powstały wskutek opóźnienia w dostawie, w wyniku złego stanu technicznego środka transportu lub złego opakowania i zabezpieczenia ładunku. Pod Cargo nie podlegają również szkody spowodowane przez nietrzeźwego lub odurzonego kierowcę.

 

Co obejmuje ubezpieczenie Cargo?

Polisa Cargo obejmuje szkody powstałe w wyniku wypadku, kradzieży – zarówno samego towaru, jak i towaru skradzionego razem ze środkiem transportu oraz zalania przewożonego ładunku. Ubezpieczenie chroni też mienie przed klęskami żywiołowymi, takimi jak pożar, huragan, trzęsienie ziemi, osuwiska gruntowe i śnieżne.

Oczywiście wszystko uzależnione jest od zakresu Cargo. W wielu firmach do wyboru jest bowiem wariant podstawowy, rozszerzony i pełen. Można się również zdecydować na ubezpieczenie pojedynczego ładunku lub zabezpieczenie przewozów w określonym czasie.

To zatem dość szerokie ubezpieczenie. Wpłata pieniędzy jest też stosunkowo szybka, a na uznanie roszczeń nie wpływa rodzaj zdarzenia, a jedynie sam fakt powstania szkody.

 

Komu warto skorzystać z Cargo?

Z reguły ubezpieczenia Cargo przeznaczone są dla producentów i handlowców, których działania polegają również na przewożeniu towarów oraz ich imporcie i eksporcie. Coraz częściej ten rodzaj ubezpieczenia ładunku wykupują również właściciele firm transportowych. Wówczas ubezpieczenie Cargo staje się uzupełnieniem OC przewoźnika, jako konkretne zabezpieczenie samego towaru podlegającego usłudze spedycyjnej.

 

EnglishBrazil