Jakie korzyści wynikają ze współpracy z odpowiednią firmą spedycyjną?

Niektóre firmy produkcyjne chcą ograniczyć nakłady finansowe w swojej działalności i skracają łańcuch dostaw. Decydują się na samodzielną organizację transportu swoich towarów i kontaktują się bezpośrednio z przewoźnikami. Część czasu pracy przeznaczają więc na zabezpieczenie logistyczne tej strefy działalności.

Analizując wady i zalety współpracy z odpowiednią firmą spedycyjną, argumentów przemawiający na korzyść wspólnych działań jest jednak zdecydowanie więcej. Poznaj więc korzyści współpracy ze spedytorem.

Co zrobi za Ciebie spedytor?

Przede wszystkim, gdy będziesz zajmował się wymyślaniem i wdrażaniem strategii rozwoju swojego przedsiębiorstwa, firma spedytorska z powodzeniem odciąży Cię od wielu wymagających działań logistycznych. Choć bowiem obowiązki spedytora są uzależnione od rodzaju podpisanej z nim umowy, można powierzyć mu:

  • wybór odpowiedniego środka transportu, który będzie dostosowany do rodzaju i wielkości przewożonego towaru,
  • optymalne przygotowanie ładunku do transportu, czyli pomoc w jego skompletowaniu, spakowaniu i załadunku,
  • znalezienie odpowiedniego przewoźnika, zawarcie z nim umowy, negocjowanie ceny uwzględniającej wszystkie wymagania określonego zlecenia i skrupulatny nadzór nad jej realizacją
  • sporządzenie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej przy transporcie przesyłki, jej przeładunku, kontroli celnej i wyładunku w punkcie docelowym,
  • nadzór nad składowaniem, magazynowaniem, dystrybucją, pakowaniem, przepakowaniem, kompletowaniem, konsolidacją, rozpakowaniem itd. we wszystkich miejscach przebywania towaru, łącznie z punktem celnym, lotniskiem, portem czy odbiorą lokalnym,
  • organizację zezwoleń, pozwoleń i załatwienie ubezpieczenia Cargo towaru,
  • rozwiązywanie problemów logistycznych i technicznych procesu transport, a także finalizowanie ewentualnych reklamacji za szkody powstałe w czasie przewozu.

Czy współpraca ze spedytorem jest opłacalna?

Nie ulega wątpliwości, że usługi firm spedycyjnych nie należą do najtańszych. Współpraca ze spedytorem może więc pochłonąć sporą część finansów firmy. Dopiero po przeanalizowaniu możliwości spedytora oraz sprawdzeniu, ile czasu wymaga profesjonalne przygotowanie obsługi transportu, można zauważyć, że współpraca ze spedytorem finalnie przynosi zwiększenie zysków.

Spedytor bierze na swoje barki całą technologię, logistykę i ekonomię przewozu zleconych towarów, występuje jako doradca i koordynator, a także znajduje najlepsze rozwiązania, również pod względem ekonomicznym obsługiwanej firmy.

Jego zaletą jest bowiem znajomość bieżących kosztów przewozu, taryf czy systemów rabatowych, których negocjowanie i wypracowanie przy samodzielnym organizowaniu transportu jest trudne i żmudne.

Taka współpraca jest więc zdecydowanie opłacalna.

EnglishBrazil