Transport paczek w trakcie COVID-19

W związku ze zmianami w obostrzeniach zarówno w Polsce, jak i w poszczególnych państwach za granicą transport międzynarodowy może doświadczać trudności. Obejmuje to zarówno transport morski, kolejowy, lotniczy, jak i drogowy. Ponadto, pandemia koronawirusa zachęciła konsumentów do składania zamówień przez internet. Pandemia COVID-19 okazała się dużym wyzwaniem dla branży. W niektórych przypadkach popyt przewyższa możliwości przewozowe, zatem transport paczek może się opóźnić, nawet gdy właściwe organy starają się zapobiegać zatorom i zapewnić płynność działań.

Transport paczek w czasie koronawirusa

Na skutek rozprzestrzeniania się COVID-19 w Chinach, lutego 2020 roku firmy spedycyjne zaczęły szukać alternatywnych rozwiązań dotyczących łańcuchów dostaw. Niestety, niedługo później problemy z importem i eksportem nabrały wymiaru globalnego. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację występują możliwe ograniczenia w dostarczaniu paczek. Chcąc zagwarantować szybki i swobodny przepływ towarów w UE, Komisja Europejska 23.03.2020 wydała praktyczne wskazówki dotyczące przewozów towarowych, które dostępne są na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej.

Transport morski i lotniczy

Branża morska wybrnęła z kryzysowej sytuacji – w większości przypadków zapewniała dostawy towarów. Co więcej, według statystyk, pod koniec trzeciego kwartału aktywność żeglugowa wzrosła. Z kolei wpływ epidemii COVID-19 szczególnie dał się we znaki zarówno w wypadku frachtu lotniczego w USA, jak i UE. Pomimo że ograniczony ruch lotniczy dotyczył głównie lotów pasażerskich, to ucierpiał na tym także ogólny ruch towarów – niestety większość kluczowych szlaków handlowych jest podporządkowana lotom pasażerskim.

Koronawirus a transport drogowy

Sytuacja zmienia się dynamicznie, od czasu do czasu niektóre Państwa członkowskie na nowo wprowadzają ograniczenia związane z przemieszczaniem się, odbywaniem kwarantanny czy wykonywaniem testów. Zależnie od krajów zarówno na granicy, jak i podczas wyrywkowej kontroli władze mogą wymagać negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o szczepieniu szczepionką dopuszczoną w UE w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

EnglishBrazil