Transport zwierząt żywych – o czym należy pamiętać?

Transport żywych zwierząt jest trudnym przedsięwzięciem i zagadnieniem kontrowersyjnym. O ile jednak zwierzęta niejednokrotnie trzeba przewozić, o tyle zawsze warto to robić ze szczególną starannością, maksymalnie obniżając ich stres i dyskomfort. Zawsze też trzeba działać zgodnie z normami i obowiązującym prawem.

 

Prawne aspekty transportu żywych zwierząt

Najważniejszą ustawą określającą dokładne zasady transportu żywych zwierząt jest Rozporządzenia Rady (WE) 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ws. ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE wraz z rozporządzeniem (WE) nr 1255/97.

Każdy przewoźnik, który chce rozpocząć transport zwierząt żywych, musi znać wymienione akty prawne i działać zgodnie z ich założeniami na terenie całej Unii Europejskiej. Jest to szczególnie ważne, jeśli transport zwierząt będzie odbywał się na odległość przekraczającą 65 km i nie będzie to przewóz pojedynczych osobników do lecznicy weterynaryjnej.

 

Wymagane dokumenty przy transporcie żywych zwierząt

Każdy przewoźnik komercyjnie transportujący żywe zwierzęta, musi posiadać odpowiednie zezwolenie, zgodne z normami prawnymi oraz wymaganiami Powiatowego Inspektora Weterynarii. Konieczna jest też licencja dla kierowcy lub konwojenta, która wydawana jest przez służby weterynaryjne na okres 5 lat. Szczególnie dotyczy to:

  • przewozu zwierząt do rzeźni, na targi, do gospodarstw, punktów skupu i punktów kopulacyjnych
  • przewozu zwierząt na wystawy, pokazy i konkursy
  • transportu zwierząt wyłapywanych do schronisk dla zwierząt bezdomnych
  • przewozu zwierząt do ogrodów zoologicznych
  • transportu zwierząt przeznaczonych na doświadczenia

Transport zwierząt żywych wymaga również posiadania odpowiedniej dokumentacji, zawierającej między innymi informacje o pochodzeniu zwierząt, miejscu rozpoczęcia transportu i jego zakończenia, a także szacowanym czasie podróży. Konieczne są też dokładne dane właściciela.

Jeśli transport zwierząt odbywa się na trasach międzynarodowych, dokumenty muszą być sporządzone w języku kraju początkowego i końcowego.

 

Zasady prawidłowego transportu żywych zwierząt

Każdy przewoźnik zajmujący się komercyjnym transportem zwierząt żywych, musi dysponować odpowiednimi pojazdami do ich transportu. Wytyczne, zawarte w Rozporządzeniu Rady szczegółowo określają warunki, w których zwierzęta powinny być przewożone, w zależności od ich gatunku, warunków atmosferycznych i przeznaczenia.

Podczas transportu trwającego ponad 8 godzin zwierzętom trzeba zapewnić swobodny dostęp do wody oraz paszy. Muszą być one również zabezpieczone przed urazami i wzajemnym poranieniem się, co w praktyce oznacza odpowiednie zagęszczenie transportu.

Oczywiście jednym z ważniejszych kryteriów są też dobre praktyki samego przewoźnika i tu bezsprzecznie warto być humanitarnym. Jazda samochodem transportującym żywe zwierzęta musi być sprawna, umiejętna, bez nagłych zmian prędkości i ostrego hamowania, dopuszczalnie szybka oraz minimalizująca stres długiej i uciążliwej podróży.

EnglishBrazil