Procedury dotyczące zaginięć przesyłek

Niestety przygody, wypadki nie do przewidzenia oraz przykre sytuacje w transporcie np. z Chin, zdarzają się stosunkowo często. Uszkodzenia i zaginięcia towaru to jedynie dwie z najpopularniejszych przyczyn, dla których warto mieć tzw. parasol ochronny, który w tej branży występuje w postaci ubezpieczenia.

Ubezpieczenie przesyłek z zagranicy

Przykładowo, aktualnie transport z Chin to jeden z najpopularniejszych rodzajów spedycji. Pomimo długiego czasu oczekiwania (nawet 40 dni lub dłużej) wiele firm zamawia z Dalekiego Wschodu różnego rodzaju towary, które tam są tańsze niż w Polsce. Najczęściej do kraju docelowego trafiają one drogą morską, która nie zawsze upływa spokojnie i bezproblemowo – zdarzają się przygody, takie jak sztorm, podczas którego kontenery mogą np. wypaść do oceanu,
a towary zostać zalane, zniszczone, a nawet zgubione. Wtedy ubezpieczenie przesyłki z zagranicy to jedyne, co ratuje zarówno przewoźnika, jak i osoby zgłaszające zlecenie transportowe.

Zaginięcie towaru z prawnego punktu widzenia

Występuje w chwili, gdy przewoźnik utracił fizyczne władztwo nad towarem. Może wynikać to z różnych przyczyn, np. zgubienia, konfiskaty, kradzieży oraz fizycznego zniszczenia rzeczy, a nawet wydania ich niewłaściwej osobie. Możemy podzielić je na zaginięcie całkowite oraz częściowe, nazywane również ubytkiem, które występuje w przypadku zmniejszenia się np. wagi lub liczby sztuk przewożonego ładunku w porównaniu ze stanem istniejącym w chwili przejęcia
go do przewozu. Towar uznaje się za zaginiony, jeżeli nie został wydany w ciągu 30 dni po upływie określonego terminu, natomiast jeśli termin wydania nie był umówiony, to w ciągu 60 dni po przyjęciu towaru przez przewoźnika. Według art. 75 Prawa przewozowego, istnieje również możliwość dochodzenia roszczeń od przewoźnika w formie reklamacji – prawidłowo sporządzona reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i zawierać takie informacje jak data sporządzenia, imię i nazwisko i adres zamieszkania przewoźnika i osoby składającej reklamację, tytuł i uzasadnienie reklamacji czy kwotę roszczenia.

Transport z Chin a ubezpieczenie przesyłek z zagranicy

Ubezpieczenie jest traktowane jako dodatkowa usługa. Jest ono dobrowolne i podczas zlecenia spedycyjnego trzeba zawsze zaznaczyć, że chcemy ubezpieczyć towar. Do ubezpieczenia konieczne jest podanie wartości z faktury handlowej (maksymalna suma zazwyczaj wynosi 110% wartości).

EnglishBrazil