Transport morski – zalety i rodzaje

Transport morski jest jednym z najchętniej wybieranych form dostaw przesyłek przez przedsiębiorców na całym świecie. Przewóz towarów drogą morską odbywa się głównie statkami, które w znacznym stopniu różnią się od statków pasażerskich. Pod kątem obszaru działania transport drogą morską można podzielić na następujące rodzaje:

  • żegluga krajowa
  • żegluga przybrzeżna
  • żegluga międzynarodowa

Głównym powodem, dla którego transport morski jest tak popularny jest stosunkowo niska cena, która okupiona jest dłuższym czasem dostawy. To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw poszukujących możliwości optymalizacji budżetu.

Podział ze względu na organizację pracy

Transport morski dzieli się również ze względu na charakter pracy. Rozróżnia się następujące rodzaje żeglugi pod tym kątem:

  • transport kabotażowy – dotyczy przewozu towarów pomiędzy portami tego samego państwa. Termin kabotaż mały dotyczy transportu w obrębie jednego morza, natomiast kabotaż wielki mówi o tym, że żegluga odbywa się pomiędzy dwoma lub więcej mórz.
  • transport liniowy – dotyczy rejsów na stałych trasach według rozkładu
  • transport trampowy – dotyczy dodatkowych rejsów wynikających z wyższego zapotrzebowania na transport morski
  • transport wahadłowy – żegluga odbywa się pomiędzy dwoma wyznaczonymi portami

Rodzaje statków w transporcie morskim

Wyróżnia się kilka rodzajów statków dostarczających towary pod względem ich charakteru. Najbardziej popularnym są kontenerowce. Przesyłki dostarczane są do portów w specjalnych kontenerach. Innym typem statków są tzw. drobnicowce przewożące towary liczone w sztukach, które są zapakowane w worki, beczki, skrzynie, bele itp.

Z kolei do przewożenia ładunków tocznych, samochodów, ciężarówek oraz wagonów kolejowych, służą tzw. statki ro-ro, potocznie nazywane “rorowcami”.

Wyróżnia się również gazowce służące do przewozu gazów w różnej postaci oraz tankowce, które dostarczają towar płynny w głównej mierze dla przemysłu naftowego. Do przewozu towarów sypkich wykorzystuje się statki określane jako masowce.

EnglishBrazil