Uszkodzenie towaru ‒ kto ponosi odpowiedzialność?

Uszkodzenie towaru ‒ kto ponosi odpowiedzialność? Podczas składowania, transportu lub rozładunku towaru może zdarzyć się sytuacja, w której przesyłki powierzone przewoźnikowi ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu. Co dzieje się w takiej sytuacji? Kto odpowiada za szkodę i jakie przepisy prawa należy zastosować w takim wypadku? I co najważniejsze, jak się przed tego typu sytuacjami uchronić?   […]

Transport morski – zalety i rodzaje

Transport morski – zalety i rodzaje Transport morski jest jednym z najchętniej wybieranych form dostaw przesyłek przez przedsiębiorców na całym świecie. Przewóz towarów drogą morską odbywa się głównie statkami, które w znacznym stopniu różnią się od statków pasażerskich. Pod kątem obszaru działania transport drogą morską można podzielić na następujące rodzaje: żegluga krajowa żegluga przybrzeżna żegluga […]

EnglishBrazil